انواع سبکهای معروف تعزیه Variety of popular styles of Taziye

تعزیه هم مانند سایر هنرهای زیبا ، دارای سبک و سیاق  و مکتب می باشد بر فرض مثال همانطور که نقاشی دارای
سبکهای مختلفی همچون
رئالیسم ، کوبیسم ، سورئالیسم و ... می باشد  تعزیه هم دارای انواع مختلف سبک و مکتب  هست که همان نحوه سرودن اشعار ، چهارچوب و قالب داستان و در کل نحوه نگرش شاعر به موضوع را در بر می گیرد است

در اصطلاح تعزیه به این سبک و مکتب ،زمینه می گویند مثل زمینه تهران ، اصفهان ، اراک ، قزوین و غیره.

هر کدام از زمینه هایی که نام برده شد به نوبه خود دارای یک یا چند استاد سرآمد می باشند . از برجسته ترین این اساتید میتوان به مرحوم میرانجم( زمینه اراک) مرحوم ملاشریف و مداح
(زمینه قزوین )مرحوم رجاء و ملا
مصیب (زمینه اصفهان) و مرحوم میرعزا (زمینه تهران ) اشاره کرد.

از دیگر اساتید زمنیه تهران ، می توان به میر ماتم (شاعر تعزیه معروف شهادت حضرت قاسم) میرغم (شاعر تعزیه معروف وداع
شهربانو وغارت خیمه ها )
محمدباقر معین البکاء اشاره کرد.

/ 0 نظر / 91 بازدید