تعزیه در خمین Tazieh In Khomein

این وبلاگ توسط غلامرضارضاییان در مورد هنر اصیل و مذهبی تعزیه ساخته شده است

عکس تعزیه عاشورا در شهرک شهید رجایی تهران

با هنرنمایی حمیدرضا رضائیان در نقش امام سجاد (ع) حمید رضا رضاییان حمیدرضا رضاییان حمیدرضارضاییان  حمید رضا رضائیان حمیدرضارضائیان حمیدرضا رضائیان حمید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

Hamid Reza Rezaeiyan حمید رضا رضائیان

 حمید رضا رضاییان حمیدرضا رضاییان حمیدرضارضاییان  حمید رضا رضائیان حمیدرضارضائیان حمیدرضا رضائیان حمید رضا رضاییان حمیدرضا رضاییان حمیدرضارضاییان  حمید رضا رضائیان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 32 بازدید
خرداد 94
1 پست
بهمن 93
2 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
10 پست
مهر 93
7 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
3 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
10 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
4 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
3 پست
اسفند 88
1 پست
آبان 87
4 پست
حسن
1 پست
تقی
1 پست
نقی
1 پست
تعزیه
21 پست
عاشورا
1 پست
رضا
7 پست
حمید
7 پست
رضائیان
15 پست
رضاییان
12 پست
iran
1 پست
حمید_رضا
7 پست
tazye
1 پست
حمیدرضا
1 پست
شمر
1 پست
خمین
14 پست
پارچین
1 پست
شعبان
3 پست
آشناخور
7 پست
رنگ
1 پست
تهران
2 پست
شریعتی
1 پست
زرگنده
2 پست
سلیمان
1 پست
مورچه
1 پست
خوانسار
1 پست
ملایر
1 پست